Trauma en persoonlijkheidsproblematiek

Trauma en persoonlijkheidsproblematiek voorzijde
Trauma en persoonlijkheidsproblematiek achterzijde
  • Trauma en persoonlijkheidsproblematiek voorkant
  • Trauma en persoonlijkheidsproblematiek achterkant

Dit boek behandelt trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen ten grondslag liggen aan de coping, die leidt tot persoonlijkheidsproblematiek. De stappen die nodig zijn om te komen tot een casusconceptualisatie en behandelplan worden duidelijk beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’ worden evidence based behandeltechnieken besproken. In het laatste deel wordt ingegaan op de effecten op de behandelaar bij de behandeling van deze problematieken wat daarbij de valkuilen zijn. Het boek biedt een overzicht over de theoretische achtergronden, de therapeutischemethoden en geeft concrete praktische handvatten om cliënten die last hebben van persoonlijkheidsproblematiek goed te kunnen behandelen. Hierbij wordt uitgegaan van de nieuwste inzichten uit de DSM-5.Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: de samenhang tussen vroegkinderlijke traumatisering en de ontwikkeling van een persoonlijkheidsstoornis aan de hand van verschillende theoretische modellen. Een zorgvuldige aanpak van persoonlijkheidsproblemen betekent dat aandacht wordt besteed aan de nare ervaringen die hebben geleid tot een negatief zelfbeeld en de daaruit volgende destructieve patronen, de coping. Deze traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing,mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed worden behandeld.Door een traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal vervolgens de inadequatehantering van stress en akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen. We benadrukken daarbij het belang om overzicht te krijgen over deze complexe behandelingen door goede diagnostiek, het vaststellen van de samenhang tussen de symptomatologie en de levensgeschiedenisvan de cliënt en een werkbare therapeutische relatie. De stappen die nodig zijn om te komen tot een casusconceptualisatie en behandelplan worden helder beschreven. Aan de hand van de ‘interventiecirkel’worden evidence based behandeltechnieken besproken. Tot slot wordt in het laatstedeel ingegaan op de gevolgen van persoonlijkheidsproblematiek voor de therapeutische relatie en de behandelaar. Dit boek is bij uitstek geschikt voor psychologen, psychotherapeuten en psychiaters (en zij die daartoe in opleiding zijn) die werken of gaan werken met mensen met complexe trauma- en persoonlijkheidsproblematiek.

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789036810838
Auteur Martijn Stöfsel
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 265
Lengte 242.0 mm
Breedte 170.0 mm
Geeft inzicht in de relatie tussen trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Biedt handvatten voor evidence based behandeling. Conform de nieuwste inzichten van de DSM-5 Includes supplementary material: sn.pub/extras

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.