Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie

Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie voorzijde
Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie achterzijde
  • Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie voorkant
  • Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie achterkant

Met bijna drie miljoen inwoners van niet-Nederlandse afkomst moet minstens een op de zes patiënten van psychiaters en psychotherapeuten migrant zijn. Culturele ggz kan dus per definitie geen perifeer verschijnsel meer zijn. Elke patiënt heeft recht op een therapeutische aanpak die rekening houdt met herkomst en cultureel bepaalde waarden en normen. Sinds een jaar of vijftien geleden de eerste Nederlandstalige vakliteratuur op dit terrein verscheen, is de beschikbare wetenschappelijke kennis hier te lande exponentieel toegenomen. De redactie kon zich dus ook permitteren om een combinatie te bieden van goed onderbouwde theoretische modellen en bewezen werkzame praktijkbenaderingen. Het handboek waaraan meer dan veertig specialisten met een bonte verscheidenheid aan etnische herkomst werkten, is bedoeld voor gezondheidszorgpsychologen, klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, medisch antropologen, maatschappelijk werkenden en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Maar evenzeer voor studenten die in opleiding zijn als werker in de genoemde professies.

Specificaties
ISBN/EAN 9789058981578
Auteur Joop de Jong
Uitgever Koninklijke Boom Uitgevers
Taal Nederlands
Uitvoering Gebonden in harde band
Pagina's 658
Lengte 240.0 mm
Breedte 170.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.