Casusboek DSM-5

Casusboek DSM-5 voorzijde
Casusboek DSM-5 achterzijde
  • Casusboek DSM-5 voorkant
  • Casusboek DSM-5 achterkant

Het gebruik van de DSM-5 is in de praktijk niet altijd even eenvoudig. Aan de hand van een groot aantal gevalsbeschrijvingen in dit casusboek kunnen (aankomende) clinici, artsen en therapeuten oefenen met het classificeren met behulp van de DSM-5. Elke casus bevat een bespreking van de classificatie en een verwijzing naar de corresponderende pagina's van het Beknopt overzicht van de criteria (DSM-5®). Dr. John W. Barnhill is hoogleraar klinische psychiatrie en is verbonden aan het Weill Cornell Medical College in New York.

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789089534354
Auteur John W. Barnhill
Uitgever Koninklijke Boom Uitgevers
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 400
Lengte 240.0 mm
Breedte 170.0 mm
Verantwoording bij de vertaling -- Dankbetuiging -- Inleiding -- Opmerking bij dit boek -- 1. Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen -- 2. Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen -- 3. Bipolaire-stemmingsstoornissen -- 4. Depressieve-stemmingsstoornissen -- 5. Angststoornissen -- 6. Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen -- 7. Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen -- 8. Dissociatieve stoornissen -- 9. Somatisch-symptoomstoornis en verwante stoornissen -- 10. Voedings- en eetstoornissen -- 11. Stoornissen in de zindelijkheid -- 12. Slaap-waakstoornissen -- 13. Seksuele disfuncties -- 14. Genderdysforie -- 15. Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen -- 16. Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen -- 17. Neurocognitieve stoornissen -- 18. Persoonlijkheidsstoornissen -- 19. Parafiele stoornissen -- Register Tekst op de achterflap: “Classificeren volgens de DSM-5 kan eenvoudiger lijken dan het in de praktijk is. Hoe interpreteer je de criteria precies? Wat zijn de uitzonderingen? Zijn andere classificaties mogelijk? Het DSM-5: Casusboek biedt prettig leesbare gevalsbeschrijvingen. Als vertaling van de DSM-5®: Clinical Cases bevat deze uitgave meer dan honderd casussen, die zijn bewerkt voor de Nederlandse zorg. ---- Afspiegeling van klinische praktijk ---- Dit boek volgt dezelfde indeling als de DSM-5: het begint met de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en eindigt met de parafiele stoornissen. De casussen varie?ren in diagnostische complexiteit en vormen een mooie afspiegeling van de klinische praktijk. Alle casussen zijn op dezelfde manier opgebouwd, met inleiding, gevalsbeschrijving, classificatie en discussie. Ook de veranderde inzichten ten opzichte van de DSm-IV worden uitgelicht. ---- Voor wie? ---- DSM-5:

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.