CAPS-CA 5 DSM-5 - interviewboek

Klinisch interview voor PTSS bij kinderen en adolescenten

CAPS-CA 5 DSM-5 - interviewboek
  • CAPS-CA 5 DSM-5 - interviewboek voorkant
  • CAPS-CA 5 DSM-5 - interviewboek achterkant

Doel van de test De CAPS-CA 5 is een semigestructureerd interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten volgens de criteria van de DSM 5. Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en adolescenten een ernstige negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren, terwijl evidence-based traumabehandelingen beschikbaar zijn. Signalering van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang om ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling te voorkomen. Toepassing • Individuele diagnostiek: stelt de aanwezigheid van PTSS en acute stressstoornis vast volgens de DSM 5. Stelt de impact vast van de aanwezige symptomen op het psychosociaal functioneren. • Evaluatie: meet het effect van (evidence-based) traumabehandeling. Wat meet de CAPS-CA 5? De CAPS-CA 5 meet de frequentie en de intensiteit van symptomen die samenhangen met de DSM 5 PTSS-kenmerken en stelt daarnaast vast wat de impact van deze symptomen is. Voor wie? De CAPS-CA 5 wordt afgenomen door psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters. Afname en scoring De CAPS-CA 5 wordt individueel bij kinderen afgenomen. De duur van het interview is ca. 45-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind, en de ernst en type van het trauma). Hulpmiddelen bij de afname Er zijn hulpmiddelen die men kan gebruiken bij de afname van de CAPS-CA 5: een kalender, een intensiteitsblad en een frequentieblad. Deze hulpmiddelen zijn gratis downloadbaar via de BSL site en te vinden op de pagina van de complete set van de CAPS-CA 5. Het intensiteitsblad en frequentieblad zijn ook als herbruikbare plastic kaart opgenomen in de complete set. Normen De CAPS-CA 5 wordt vooralsnog gebruikt met de valideringsgegevens van de vorige editie van de CAPS-CA uit 2014 die werd onderzocht met een groep kinderen die één of meer traumatische gebeurtenissen meemaakten en met kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaakten die niet aan het A-criterium voldeden. Deze valideringsgegevens zijn al bijlag opgenomen in de handleiding van de CAPS-CA 5. Materiaal • Complete set (handleiding, set interviewboekjes, frequentiekaart en intensiteitskaart) • Interviewboekjes (set van 10 stuks)

Specificaties
ISBN/EAN 9789036823449
Auteur Els van Meijel
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Diverse gedrukte producten
Pagina's
Lengte 297.0 mm
Breedte 210.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.